WhatsApp Destek

Blastokist 5-6 gün embriyo Transferi

Paylaş

BLASTOKIST (5-6 gün embriyo) TRANSFERİ

Blastokist dönemi: Yumurta toplama işleminden sonra, mikroenjeksiyon yöntemi ile aynı gün, yumurta ve sperm birleştirilerek döllenme (Fertilizasyon) sağlanır. Laboratuvar ortamında embriyo gelişimi izlenir. Yumurta toplama (OPU) sonrası 5. veya 6. günlerde elde edilen embriyoya blastokist denir.

Bu dönemden sonra embriyoların laboratuvar ortamında kültüre edilmesi mümkün değildir. Anne rahmine transfer edilmesi gerekmektedir.  Embriyo transfer sonrasında 6-7 günlerde koruyucu tabakası olan zonadan kurtulur ve rahim dokusuna tutunmaya başlar.

Blasokist dönemi embriyoları fetusu (bebeği) oluşturan iç hücre kitlesinden ve plesantayı oluşturan dış hücre grubundan oluşur. Bu döneme ulaşmış embriyolar iç hücre kitlesinin ve dış hücre grubunun yapısının kalitesine göre sınıflandırılır. Her ikisinin de kaliteli olduğu embriyoların transferi ile çok daha yüksek oranda gebelik elde etmek mümkündür. Ayrıca blastokist dönemine ulaşmış embriyolar camlaştırma yöntemi (vitrfikasyon, hızlı dondurma yöntemi) ile başarılı şekilde dondurulabilmekte ve ihtiyaç duyulduğunda başarıyla çözülebilmektedir.

Laboratuvar ortamında 5-6 gün boyunca takip edilip geliştirilen embriyolara blastokist adı verilir. 5-6. günde yapılan embriyo transferine de blastokist transferi denir.

Günümüzde uygulanmakta olan ileri tüp bebek tekniklerinden bir tanesi olan 5-6. gün blastokist transferi, çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere çok daha yüksek oranlarda gebelik şansı sunmaktadır.

Tüm ülkelerde çoğul gebeliğin yarattığı risklerden korunabilmek için transfer edilen embriyo sayısına yasal sınırlamalar getirilmiştir. Ülkemizde bu sınır en fazla 2 embriyodur. 5-6. gün embriyo transferinde 1 veya 2 blastokist verilerek hem çoğul gebelik riski azaltılmış hem de gebelik şansı yükseltilmiş olur. Kromozomal anormallik taşıyan embriyoların blastokist dönemine ulaşabilme ihtimali normal olan embriyolara oranla çok daha düşüktür. Böylece, 5-6. günde kromozomal olarak daha sağlıklı embriyoların seçilebilme ihtimali yüksektir. Dolayısıyla 5-6. gün embriyo transferi ile daha yüksek ana rahmine tutunma ve gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Ancak 5-6. gün blastokist transferi yapabilmek ve başarılı sonuçlar elde edebilmek için tüp bebek ünitesinin donanım ve kabiliyet olarak yüksek standartlara sahip olması gerekmektedir.

  • Laboratuvar koşulları üst düzeyde olmalı. Dizaynı, havalandırması, temizliği ve bunların periyodik kontrolleri hatasız yapılmalı.
  • Yeterli ve kaliteli ekipmanlara sahip olmalı. Tüm ekipmanların kontrol ve kalibrasyonları düzenli yapılmalı.
  • Alanlarında profesyonel tecrübeli bir ekibe sahip olmalı.
  • Blastokist transferi gibi titiz takip gerektiren bir konuda tecrübeli embriyolog olmalı.
  • Bir tüp bebek ünitesi sürekli yenilenmekte olan teknolojik gelişmeleri düzenli takip etmelidir. Kaliteli embriyo gelişiminde direkt etkisi olan ileri tüp bebek tekniklerini uygulayabilmelidir.

Kimlere Blastokist Transferi Uygulanabilir?

Döllenen yumurta sayısının çok olduğu (genellikle 8 döllenmiş yumurta ve üzeri) ve 2. gün embriyo kalitesinin iyi olduğu tüm çiftlerde uygulanabilir. Döllenme işleminden sonraki gün hasta öyküsünü bilen doktor ve embriyologların konsültasyonu ile uygun çiftlere 5-6. gün blastokist transferi önerilebilir.

Ünitemizde blastosist transferi çok başarılı şekilde uygulanmakta ve çok yüksek gebelik oranları elde edilmektedir. Ayrıca transfer sonrası kalan kaliteli embriyolar yeni ve hızlı dondurma tekniği olan vitrifikasyon (Camlaştırma) yöntemi ile başarılı şekilde dondurularak çiftlere ikinci bir şans daha sunulmaktadır.
KVKK
KVKK QR Kod