WhatsApp Destek

Tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşının önemi ?

Paylaş

Tüp bebek tedavisinde anne adayının yaşının önemi var mıdır?

Bir kız çocuğu doğduğu zaman belli sayıda yumurta sayısı (Yumurtalık rezervi) ile doğar. Ergenlik çağına geldiğinde bu yumurtalardan büyük bir kısmını kaybeder ve daha sonra her ay yumurtlama ile yumurta sayısı yaş ile birlikte azalır. Yaşın ilerlemesi ile birlikte yumurtalık rezervinde azalma olur, aynı zamanda yaşın ilerlemesi ile yumurta kalitesinde de belirgin düşüş görülür. Bu özellikle 35 yaş sonrasında daha belirgin bir hal alır. Yumurtalık rezervini azaltan bir diğer faktörde yıllar içinde maruz kalınan olumsuz çevresel faktörlerdir. Bu faktörler sigara ve alkol kullanımı, stres, çeşitli tıbbi hastalıklar ve bu hastalıklara bağlı uygulanan tıbbi tedavilerdir. Özellikle 35 yaş sonrası anne adaylarında yumurta sayısında azalma belirgin olarak dikkati çekmektedir. 40 yaş üstü hastalarda 35 yaşından genç hastalara göre tüp bebek tedavilerinde bile gebelik oranlarında belirgin azalma dikkat çekmektedir.

Anne adayında adetin 2-3. gününde yapılan bazal hormon testi, AMH, testi ve ultrasonografi incelemesi ile yumurtalık rezervi değerlendirilebilmektedir. Yumurtalık rezervi iyi durumda ise gebelik olasılığı da bir o kadar artmaktadır. Ancak 45 yaşından sonra anne adaylarında gebelik şansı azalmaktadır. Anne adayının yaşı 35 yaşın üzerinde ise PGD (Preimplantasyon genetik tanı, embriyo biyopsisi ve genetik inceleme) önerebilmekteyiz. Bu sayede embriyolar arasında genetik olarak en sağlıklı olanını seçmek mümkündür.

 

Anne adayının yaşı tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkiler mi?

Kadın kaynaklı kısırlık, erkek kaynaklı kısırlıktan daha komplike bir durumdur. Erkek faktörüne bağlı kısırlıklarda tedavi başarı oranı daha yüksektir. Erkek kaynaklı kısrlıklarad çok kapsamlı tedavi yöntemleri geliştirilmiştir. Kadın yaşına bağlı gelişen kısırlıklarda henüz geliştirilmiş çok etkili bir tedavi yöntemi yoktur. Doğal gebeliklerde olduğu gibi tüp bebek tedavilerinde de kadın yaşı ilerledikçe gebelik şansı azalmaktadır.

Yeni doğan bir kız çocuğu yaklaşık olarak 2 milyon kadar bir yumurta sayısı ile doğmaktadır. Ergenlik döneminde ilk adetini olması ile bu yumurta sayısı 250-300 bine kadar düşmektedir. Daha sonra her ay yumurtlama ile yumurta sayısı yaş ile birlikte azalmakta ve menopoz döneminde yumurta bitmektedir. Yaş ile birlikte sadece yumurta sayısı azalmakta, aynı zamanda da yumurta kalitesinde belirgin düşüşler gözlenmektedir. 35 yaş sonrası hastalarımızın tüp bebek tedavilerinde belirgin olarak gözlediğimiz gibi yumurta sayısında azalma sık olarak karşılaştığımız bir durumdur. Yumurtanın bitmesi ile kadın menopoza girmektedir. Menopoz yaşı dünyada 45-50 yaş arasıdır, ülkemizde ortalama menopoz yaşı 47 yaştır. Bu durumun istisnaları söz konusudur. Çok erken yaşta menopoza giren hastaları da görmekteyiz. Bu duruma prematür ovaryan yetmezlik (Erken Menopoz) denmektedir. Tüp bebek tedavilerinde anne adayının yaşı gebelik şansını etkileyen en önemli sebeplerden biridir.

 

Preimplantasyon genetik tanı (PGD, Embriyo biyopsisi ve genetik inceleme) ile anne yaşına bağlı olumsuzluklardan kaçınmak mümkün müdür?

Tüp bebek tedavilerinde embriyo biyopsisi ve genetik inceleme ileri anne yaşı olan hastalarımızda gebelik başarısını artıran yöntemlerden bir tanesidir. Yapılan genetik inceleme ile ileri yaş hasta grubunda gebelik oranlarını artırmakta ve düşük olasılığını da azaltmaktadır. Embriyo biyopsisi ve genetik inceleme yapılsa dahi gebelik başarısı hiçbir zaman yüzde yüz olmamaktadır. Anne adayını yaşının artması ile birlikte anormal genetik yapıda embriyo gelişme olasılığı da artmaktadır. İleri anne yaşı olan hastalarımızda yapılan genetik inceleme ile anormal genetik yapıda olan embriyoların anne rahmine yerleştirilmesinden (Embriyo transferi) kaçınılmaktadır.

 

Menopoz dönemi ne demektir?

Menopoz dönemi bir bayanın yumurtasını bitmesine bağlı olarak adetten kesildiği dönemdir. Bu ortalama 47 yaş civarıdır. Menopoza giren bir bayanın kendi yumurtası ile gebelik elde etme şansı bulunmamaktadır. 
KVKK
KVKK QR Kod