WhatsApp Destek

Tüp Bebek Tedavisi İle İlgili Korku ve Endişeler Nelerdir?

Paylaş

Tüp Bebek Tedavisi İle İlgili Korku ve Endişeler Nelerdir?

Tüp bebek tedavisi geçen yıllarla birlikte, teknolojinin imkanlarında da yararlanılarak, başarı oranı oldukça artış göstermiş, çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için en etkili üremeye yardımcı tedavi yöntemidir. Fakat tüp bebek tedavisi ile ilgili, halk arasında doğru olduğu zannedilen bir çok yanlış bilgi vardır. Maalesef bu yanlış bilinen durumlar, bir çok hastanın tüp bebek tedavisine müracaat etmesine engel olmakta yada tedaviye müracaatı geciktirmektedir.

Tüp bebek tedavi yöntemi, çok zor ve ağrılı bir tedavi değildir!

Tüp bebek tedavisi çok zor, çok ağrılı, çok zaman alıcı bir tedavi değildir. Teknolojideki gelişmeler ile birlikte tüp bebek tedavisi artık daha kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Tüp bebek tedavisi eskiden olduğu gibi 45-50 gün sürmemektedir. Yumurta gelişim tedavisindeki ve ilaçlarda yeni gelişmeler, yeni tedavi protokolleri ile birlikte daha kısa sürede, yaklaşık 15-17 günde tamamlanabilmektedir. Yumurta toplama işlemi esnasında çok kısa süreli genel anestezi uygulanarak, hastanın ağrı duymadan, bu süreci çok konforlu bir şekilde atlatması sağlanmaktadır. Embriyo transfer işlemi, normal jinekolojik muayeneden çok da farklı olmamakla birlikte, ağrılı bir işlem değildir

Tüp bebek tedavisi ile her yaşta ki kadınlarda gebelik elde edilemeyebilir!

Tüp bebek tedavisi ile 45 yaş ve daha ileri yaşlarda ki kadınlarda gebelik oranı oldukça düşüktür. Kadınlarda doğurganlık açısından en verimli yaşlar 25-28 yaşlarıdır. Çocuk isteyen bir kadının, 35 yaşına kadar çocuk sayısını tamamlaması önerilmektedir. Çünkü kadınlarda 32 yaşından sonra yumurtalık kapasitesinde düşüş başlamakta ve yumurta kalitesi de yaşla doğru orantılı bir şekilde azalmaktadır. 25-35 yaş arası kadınlarda gebelik oranı %45-50 civarında iken, 40 yaş üzeri kadınlarda gebelik oranı yaklaşık 15-20 dolaylarındadır. Kadınlarda yaş ilerledikçe üreme fonksiyonlarında geri dönüşü olmayan fonksiyon azalması ve kayıplar olur.

Meni örneğinde sperm hücresi olmayan erkekler de çocuk sahibi olabilirler!

Meni örneğinde sperm hücresi olmayan (AZOSPERMİ) erkeklere uygulanan MİKROTESE, TESE gibi ameliyatlarla, sperm hücreleri elde etmek sureti ile tüp bebek tedavisi uygulanarak çocuk sahibi olmaları sağlanabilmektedir. Sperm hücresi elde etmek için uygulanan bu cerrahi girişimler, gelişen anestezi teknikleri sayesinde ağrı duyulmadan, konforlu bir şekilde yapılabilmektedir.

Tüp bebek tedavi yöntemi, % 100 başarı sağlayan bir yöntem değildir!

Tüp bebek tedavi yöntemi üremeye yardımcı tedavi yöntemlerinden başarı şansı en yüksek tedavi yöntemi olasına rağmen, % 100 başarı sağlayabilen bir yöntem değildir. En başarılı merkezlerde bile gebelik oranı yaklaşık olarak %40-50 dolaylarındadır. Hiç bir şekilde % 100 bir gebelik oranından bahsedilemez. Kadın yaşının ilerlemesi tedavi başarısını azaltan en önemli sebeplerden birisidir. Embriyo kalitesi ve diğer bazı faktörlerin önemli etkilerini de unutmamak gerekir.

Tüp bebek tedavi denemeleri yumurtalık kapasitenizi (Yumurta sayınızı) azaltmaz!

Yumurtalıkların hormon ilaçları kullanılarak uyarılması yumurta sayınızı azaltmaz, verilen ilaçlarla normalde içinde bulunduğunuz adet döngüsünde hiç gelişmeyip gerileyecek olan yumurtalarınızın da gelişmesine olanak sağlar. Tedaviler yumurtalık kapasitenizi azaltmaz.

Tüp Bebek Tedavi Denemeleri Sizin Erken Menopoza girmenize neden olmaz!

Kullanılan ilaçlar tedavinin başarısını destekleyici özelliktedir. Tedavide kullanılan hormon ilaçlarının anne adaylarını erken menopoza sokmak gibi bir yan etki ya da özelliği yoktur. Bu hormon ilaçlarının bilinen en ciddi yan etkisi; çok ender görülen basit allerjik reaksiyonlardır. İlaç teknolojisinde ki gelişmeler sayesinde anne adaylarına uygulanan ilaçlar artık rekombinant DNA teknolojisi ile üretilmekte ve çoğu zaman insan vücudunda normalde bulunan hormonların bire bir aynıdır.

Tüp bebek tedavisinde, çiftlerin kendi yumurta ve sperm hücreleri kullanılmaktadır!

Tüp bebek tedavisinde anne ve baba adayının kendilerinden alınan yumurta ve sperm hüzresi ile gerçekleştirilmektedir. Çiftlerin kendi üreme hücreleri laboratuvar ortamında birleştirilerek döllenme sağlanıp embriyo geliştirilmektedir. Gelişen embriyolar laboratuvarda uygun kültür ortamında geliştirilerek, daha sonra anne adayının rahmine transfer edilmektedir. Elde edilen erkek ve kadın üreme hücreleri ve embriyolar özel etiketleme yöntemi ile ayrılarak herhangi bir karışıklık oluşması önlenmektedir. Laboratuvarda çok ciddi bir titizlikle bu çalışmalar yürütülmektedir.

Tüp bebek tedavisinden sonra çok uzun bir süre yatmaya gerek yoktur!

Tüp bebek tedavisinde gebelik oluştuğunda, bundan sonraki sürecin normal gebelikten farkı yoktur. Embriyo transferinden sonra sürekli yatarak dinlenmek gebelik oranını arttırmaz. Gebeliğin ilk 3 aylık döneminde ağır işlerden ve yoğun stresli ortamlardan kaçınılması gerekir. Embriyo transferinden sonra anne adayının sürekli yatması, hastanın stres ve endişe durumunu arttırarak başarıyı olumsuz etkileyebilir.

Tüp bebek tedavisi sonrasında ikiz ya da çoğul gebelik olacak diye bir kural yoktur!

Diğer yardımla üreme tekniklerinde olduğu gibi, tüp bebek tedavisinde de çoğul gebeliklere daha sık rastlanılmaktadır. Fakat her tüp bebek tedavi denemesinden sonra çoğul gebelik olacak diye bir kural yoktur. Ülkemizde yardımla üreme yöntemleri yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle transfer edilen embriyo sayısına kısıtlama getirilmiş olup, 2 den daha fazla embriyo transferi yapılmamaktadır. Çoğul gebelik istemeyen çiftlerde sağlıklı, iyi kalitede tek embriyo transferi yapılarak da gebelik elde edilebilir. Anne adayının taşıyabileceği en uygun ve sağlıklı gebelik şekli tekil gebeliktir. Tekil gebeliklerde, anne karnındaki bebeğin doğum olgunluğuna (Uygun doğum kilosuna ve doğum olgunluğuna) ulaşma şansı daha yüksek olmaktadır.

 
KVKK
KVKK QR Kod