WhatsApp Destek

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır?

Paylaş

Tüp bebek tedavisi kimlere uygulanır?

  • Sperm hücre sayısı mililitrede 5 milyonun altında olan baba adaylarında,
  • Meni örneğinde hiç sperm hücresi olmayıp cerrahi girişim ile (TESE, Mikrotese) sperm hücresi elde edilen baba adaylarında,
  • İleri derecede sperm kalite problemi olan (Sperm morfoloji bozukluğu, sperm şekillerinde bozukluk) olan erkeklerde,
  • İki tüpü de tıkalı ve hiçbir kısırlık tedavisine cevap vermeyen anne adaylarında,
  • İki ya da daha fazla aşılama tedavisi deneyip gebelik elde edememiş hastalarda,
  • İleri derecede endometriozisi olan hastalarda,
  • Yumurtalık kapasitesi ileri derecede azalmış olan, erken menopoz riski taşıyan anne adaylarında uygulanan tedavi yöntemidir.

Tüp bebek tedavilerinde baba adaylarının görevi anne adaylarından yumurta toplanacağı gün sperm vermesidir. Bunun dışında eşine sergileyeceği manevi destek tedavinin başarıya ulaşması için oldukça önemli bir etkendir. Tüp bebek tedavilerinde değişik yöntemler bulunur. Bunlar; kısa protokol, uzun protokol, mikro doz protokol, mini tüp bebek tedavisi ve ilaçsız tüp bebek tedavi yöntemleri olarak sıralanabilir.

Tüp Bebek Tedavisinde Standart Yöntem:

Uzun protokolde anne adayının tedaviden bir önceki adetinin 21. günü yumurtalığı baskılamaya yarayan bir ilaç ile tedaviye başlanır. Baskılayıcı ilacın kullanımından yaklaşık 8-14 gün sonra adet kanaması başlar, bu adetin 2. Günü hastanın kontrole gelmesi ile hormon testleri uygulanır ve ultrasonografi muayenesi yapılır. Yumurtalıklara uygulanan baskılama işlemi başarılı olmuş ise yumurtalıkları uyarıcı iğneler yapılmaya başlanır. Bu iğnelerin yapımı ile beraber kandaki yumurtanın salgılamış olduğu östradiol değerleri izlenmeye başlanır. Yumurtaların gelişimleri izlenir ve 18 mm çapına erişmiş olan folliküllere ( içi su dolu kesecikler, içinde yumurtalar gelişir) çatlatma iğnesi yapılır. 35 – 36 saat aradan sonra genel anestezi tekniği ile yumurtalıklara özel bir iğne ile ultrasonografi eşliğinde girilir ve su ile kaplı olan kesecikler boşaltılır (Aspire edilir). Tüp bebek tedavisinin standart prosedürü bu şekilde işler. Kısa protokolde ise adetin 2 ya da 3. Günün yumurtalıkları uyarıcı iğneler uygulanmaya başlanır, yumurta gelişiminin 6-7. gününde erkenden yumurta çatlamasını önleyici iğneler ilave edilir. Yumurtaların gelişimleri izlenir ve 18 mm çapına erişmiş olan folliküllere ( içi su dolu kesecikler, içinde yumurtalar gelişir) çatlatma iğnesi yapılır. 35 – 36 saat aradan sonra genel anestezi tekniği ile yumurtalıklara özel bir iğne ile ultrasonografi eşliğinde girilir ve su ile kaplı olan kesecikler boşaltılır (Aspire edilir).

Döllenme (Fertilizasyon) kontrolü:

Yumurta toplama işleminden sonra, emilen (Aspire edilen) sıvılar laboratuvar koşullarında değerlendirilir ve sadece toplu iğne ucu kadar olan yumurtalar tercih edilir ve ayrılır, bir kap içerisinde muhafaza edilir. Bu uygulama ortalama bir şekilde 30 dakika civarında tamamlanır. Bu sırada baba adayı hasta sperm verir ve spermlerde laboratuvarda incelenerek ayıklanır. Bu işlem ile en hareketli ve canlı spermler tercih edilir. Ardından yumurtalar ile spermler ile mikroenjeksiyon yöntemi ile birleştirilir. Spermler 24 saat içinde yumurtaları döller ve embriyolog tarafından döllenme kontrolü yapılır.

Tüp bebek uygulaması esnasında embriyo naklinden önce bol su içmekte fayda olacaktır. Normal koşullarda %70 – 80 civarındaki yumurtalar bir sonraki gün döllenir. Bir sonraki günde ise kaliteli embriyolar dörde bölünür ve takip eden günde ise sekize bölünür. Genel olarak da yumurta toplama uygulamasından üç gün ya da 5 gün sonra hasta transfer için tüp bebek merkezine çağırılır.

Daha önce ameliyatla tüplerinden biri ya da ikisi alınan kadınlara tüp bebek tedavisi uygulamak mümkün müdür?

Herhangi bir operasyon sebebiyle (Dış gebelik ameliyatı, hidrosalpinks ya da endometriozis nedeni ile tüplerin alınması gibi) bir ya da iki tüpü alınan hastalarda tüp  bebek tedavi yöntemi uygulanabilir. Tüp bebek uygulamasının kadının tüpleri ile bir ilgisi yoktur. Bu nedenle tüpleri olan ya da olmayan kişilerde tüp bebek tedavisi uygulanabilir ve gebelik başarı oranı aynıdır.

Ameliyatla yumurtalıkları alınan hastalara tüp bebek tedavisi uygulamak mümkün müdür?

Sağ ya da sol tek bir yumurtalığı operasyonlar alınan bir hastanın kalan yumurtalığında yeterli miktarda yumurta geliştirebilecek kapasite mevcut ise tüp bebek tedavisi uygulanabilir.

Ameliyatla her iki yumurtalığı alınmış bir hastada tüp bebek tedavisi uygulanması mümkün değildir.
KVKK
KVKK QR Kod