WhatsApp Destek

Tüp Bebek Tedavisinde Bilinmeyenler

Paylaş

Tüp Bebek Tedavisinde Bilinmeyenler:

Tüp bebek tedavileri hakkında halk arasında bilinen yanlış yada abartılı bilgiler nedeni ile hastaların bir kısmı ya tedaviye başlamaktan vazgeçiyor ya da tedaviden korkuyorlar. Çiftlerin çocuk sahibi olma konusunda tüp bebek doktorları ile iyi bir diyalog içinde bulunmaları, detaylı bir şekilde bilgilendirilmeleri bu sorunların aşılmasında oldukça önemlidir.  Hastaların sağlık durumları, bebek sahibi olabilme şansları ve kendilerini bekleyen zorlu süreç konusunda yeterince bilgilendirilmeleri, tedavi başarısı açısından oldukça önem taşımaktadır.

Kısırlık (İnfertilite) sebeplerinde kadına ve erkeğe bağlı oran nedir?

Toplumumuzda düşünüldüğünün aksine kısırlık sebeplerinin çoğu kadın kaynaklı değildir. Kısır (İnfertil) çiftlerde erkeğe bağlı nedenler yaklaşık olarak %20, kadına bağlı nedenler yaklaşık olarak %20, Hem erkek hem de kadında  problem olma olasılığı %20 iken, %40’ lık bir bölüm de nedeni bilinmeyen (Tıbbi olarak henüz sebebi tespit edilememiş kısırlık) kısırlıktır.

Gebelik başarısı elde edebilmek için kadın faktörü kadar, erkek faktörü de oldukça önemlidir. Tedavi sürecinin zorluğu çocuk isteyen çiftlerin gözlerini korkutmamalı ve tedavi ye mümkün olduğunca stressiz bir dönemde başlanılmalıdır. Stres faktörünün başarıyı ciddi oranda etkilediği artık tüm dünyada bilinen bir gerçektir.

Tüp bebek yöntemi çocuk sahibi olabilmek için en son çare mi?

Tüp bebek tedavi yöntemi, üremeye yardımcı tedavi yöntemleri arasında başarı şansı en yüksek, teknolojik olanakların en fazla kullanıldığı tedavi yöntemidir. Tüp bebek tedavisi çocuğu olmayan çiftler için en son basamak tedavi yöntemidir. Basit yumurtalama bozuklukları ve hafif sperm anormalliklerinde daha basit tedavi yöntemleri gebelik elde edebilmek mümkündür. Bu ilk basamak tedavi yöntemlerinde başarı elde edememiş çiftler tüp bebek tedavisi müracaat etmelidir. Fakat bazı özellikli durumlar; kadında tüplerin ikisinin de kapalı olması, kadında ciddi yumurtalık kapasite düşüklüğü (Yumurtalık rezerv düşüklüğü), kadında ileri yaş durumu, erkeklerde ağır sperm bozukluklarında ilk basamak tedavi olarak başlanabilmektedir. Erkekte ciddi sperm bozukluklarında daha önceki tedavi deneyimlerine ve kadının yaşına da bakılmaksızın ilk tedavi olarak tüp bebek tedavisi uygulanabilmektedir

Çoğul gebelik oluşmasını önlenebilir mi?

Daha önceki yıllarda uygulanan tüp bebek tedavisinde gebelik olasılığını artırabilmek için 2 den daha fazla embriyo transferi yapılabiliyordu. Bu durum da çok da arzu edilmeyen çoğul gebeliklerin daha fazla görülmesine, daha fazla erken doğum ve düşüğe neden olabiliyordu. Son yıllarda tüp bebek yönetmeliklerinde yapılan düzenlemeler ile 2 den daha fazla embriyo transferi yapılmıyor. Embriyo transferinin 2 ile sınırlandırılmış olması çoğul gebelik oranlarını önemli ölçüde azaltmıştır. Gebelik oranlarında da ciddi bir azalma olmamıştır. Bunun nedeni teknolojide ki gelişmeler sayesinde artık daha fazla 5. gün embriyo (Blastokist) transferi yapılıyor olmasıdır.

Son düzenlemeler ile tüp bebek tedavilerinde çoğul gebelik olasılığı ciddi oranda azalmıştır.

Tüp bebek tedavisiyle oluşan gebelik ile normal gebelik arasında fark var mıdır?

Tüp bebek tedavisi ile elde edilen gebelikler ile normal yoldan elde edilen gebelikler arasında genellikle risk açısından önemli bir fark yoktur. Tüp bebek gebeliklerinde de süreç normal gebeliklerde olduğu gibi ilerlemektedir. Sadece ileri anne yaşı ya da çoğul gebelik durumlarında artmış bir riskten bahsetmek mümkündür. Bu gibi risk faktörlerinin eklenmediği tüp bebek gebeliklerinde, gebelik dönemi normal gebeliklerde ki ilerlemektedir.

Süre gelen hastalığı olan (Kronik hastalığı olan) anne adaylarında, tüp bebek tedavisi nasıl uygulanmaktadır?

Kronik hastalığı olan anne adaylarında tüp bebek tedavisi uygulanmadan önce hastalıkları ile ilgili takiplerini gerçekleştiren hekim ile görüşülerek, anne adayının gebe kalmasında herhangi bir tıbbi sakınca olup olmadığına dair yazılı değerlendirme alınarak tedavilerine başlanabilmektedir. Anne adayının bu kronik hastalığı ile ilgili farklı ilaçlar ile yeni tedavi düzenlemeleri gerekebilmektedir. Hastanın mevcut kronik hastalığı kontrol altında tutularak tüp bebek tedavisine başlanabilmektedir.

Gebelik sürecinin anne sağlığını olumsuz etkileyebileceği çok istisnai durumlarda tedavi uygulanmadığı da olabilmektedir. Bu tür durumlarda ilgili branş hekiminin tıbbi değerlendirmesine göre hareket edilmektedir.

Dondurulmuş embriyo transferi, gebelik başarı şansını etkiler mi?

Günümüzde tüp bebek tedavilerinde embriyo dondurma yönteminin gelişmesi ile dondurulmuş embriyo transferinde gebelik oranı taze embriyo transferi ile hemen hemen aynıdır. Eskiden kullanılan yavaş dondurma (Slow Freezing) yönteminde elde edilen gebelik oranları daha düşüktü, fakat son yıllarda kullanımı yaygınlaşan hızlı dondurma (Vitrifikasyon, camlaştırma) yöntemi ile oldukça tatminkar gebelik oranları elde edilmektedir. Bu yöntem sayesinde bazı hastalarda embriyoların tamamını dondurarak, daha sonra transfer işlemi uygulanması, bir tedavi stratejisi olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Dondurma işlemi kaliteli embriyolara uygulanmaktadır, düşük kalitede ki embriyolara dondurma işlemi uygulanmamaktadır. Bu sayede taze embriyo transferi ile başa baş gebelik oranları elde edilebilmektedir.

Tüp bebek tedavileri korkulanın aksine, eskiye oranla daha kısa sürmekte ve daha ağrısız bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Eskiye oranla tedavi başarı oranları çok daha yüksektir.
KVKK
KVKK QR Kod