WhatsApp Destek

Tüp Bebek Tedavisinde Merkez Seçiminin Önemi

Paylaş

Tüp Bebek Tedavisinde Merkez Seçiminin Önemi:

Tüp bebek tedavi yöntemi, son yıllarda kısırlık tedavilerinde başarı olasılığının daha yüksek olması nedeni ile çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için umut ışığı olmaktadır. Tüp bebek tedavilerinde genç yaşlarda başarı şansı daha yüksek olduğundan çiftlerin tedaviye zaman kaybetmeksizin başvurmaları oldukça önem arz etmektedir. Hem erken dönemde tedavi için başvurmak hem de tedavi de ısrarcı olmak gebelik gibi bir sonuç elde edebilmek için çok önemlidir. Başarısız denemeler çocuk sahibi olmak isteyen çiftleri yıldırmamalıdır. Unutmamalı ki tüp tedavisinde başarısız olan deneme çiftlerin tüp bebekte şansının bittiği anlamına gelmemektedir.

Çiftlerin tedavi merkezi seçiminde doğru karar vermeleri ve karar verdikten sonra tedaviye devam konusunda oldukça ısrarcı olmaları çok önemlidir. Çünkü anne adayının her denemesi; hastanın yumurta kalitesi, yumurtalık kapasitesi, yumurtalıklarının hormonal uyarı ilaçlarına verdiği cevap, embriyo kalitesi açısından o merkez ve hekime çok değerli bilgiler vermiş ve o hastanın tedavi cevabı konusunda ciddi deneyimler kazanılmış olmaktadır. Daha sonra ki tedavi denemesinin bu tecrübeler üzerinden ilerlemesi başarı şansını artıran önemli bir faktördür.

Tedavinin sonucunu tayin edecek tüm sorunların bu merkez aracılığı ile çözüleceğinden merkez seçiminde araştırmacı olmak oldukça önemlidir. Tedavinin tüm basamaklarının aynı merkezde ilerletilmesi de başarıyı artıran önemli faktörlerden biridir.

Tüp bebek tedavisinde merkez seçiminde dikkat edilecek hususlar:

 • Merkezin ne kadar süredir faaliyet göstermekte olduğu ve merkezde görev yapan hekim, embriyolog ve yardımcı sağlık personeli ne kadar tecrübeli? Bunlar dikkatle araştırılmalıdır.
 • Tüp bebek merkezi hijyenik olmalı ve rahat bir tedavi ortamı sunmalıdır.
 • Merkezde daha önce tedavi görmüş ve başarı elde etmiş hastaların deneyimleri ve referansları,
 • Embriyo dondurup-çözme işlemlerinde ve bu yöntemle elde edilen gebeliklerde başarı oranı,
 • 35 yaş sınır alınırsa; bu yaşın üstündekilere uygulanan kaç tedavide başarılı olduğu,
 • Merkezin sahip olduğu uygunluk belgeleri,
 • Tüp bebek merkezi ile ortak çalışma yürüten genetik laboratuvarının varlığı ve kalitesi.
 • Anne-baba adaylarının bilgilendirilmesi konusunda ne kadar etkili olduğu,
 • Transfer edilen embriyo sayısına göre gebelik başarı yüzdesi
 • Embriyo dondurma başarısı ve yüzdesi,

Tüp bebek merkez seçiminde dikkat edilecek diğer önemli noktalar nelerdir?

Tüp bebek tedavi merkezi seçiminde dikkat edilecek en önemli noktalardan bir tanesi; ilk görüşmede, tedaviyi yönlendirecek ve yönetecek hekimin kısırlığın sebebine yönelik araştırmaya yönelip yönelmediğidir. İlk etapta eldeki tüm eski ve yeni test ve tetkikler incelenir, eksikler varsa onları yapmak için adet döngüsüne göre planlama yapılmalıdır. Detaylı muayene ve ultrasonografi incelemesi yapılır. Bu strateji özellikle tüp bebek tedavi başarısızlıklarında oldukça önemlidir. Yapılan incelemeler sonrasında bir problem tespit edildiyse öncelikli olarak o problemin çözümüne odaklanılmalıdır. Bu şekilde uygulanacak bir tedavi başarıyı sağlayabilir. Tüm test ve incelemelerde her hangi bir problem bulunmayabilir. Biliyoruz ki kısır (İnfertil) çiftlerin oldukça büyük bir çoğunluğu bütün test ve incelemeler normal çıkmasına rağmen bir türlü çocuk sahibi olamamaktadırlar. Bu durum açıklanamayan kısırlık (Nedeni bilinmeyen kısırlık) olarak tarif edilmektedir. 

Anne ve baba adayının kafasındaki sorulara yanıt alabilmesi merkez seçiminde oldukça önemlidir. Gerektiğinde tıbbi durumları ile ilgili detaylı epikriz raporlarını alabilmeli, kendilerine dürüst ve şeffaf davranıldığından emin olmalılar. Anne ve baba adayı tedavi esnasında, tedavilerinden sorumlu olan hekimle ve ilgili merkezin sağlık personeli ile tedavileri ile ilgili bütün sorunlarını dile getirebilecekleri rahat bir diyalog içinde olmalılar.

Çiftler gerektiği durumda hekimleri ile birebir görüşebilecek durumda olmalı ve mümkün olduğunca tedavi esnasında ulaşımla ilgili, trafik yoğunluğu gibi stres faktörlerinden uzak olmalılar. Tedavi merkezinin kolay ulaşılabilir olması, tedavi esnasında stres faktörünü azaltacağından tedavi başarısında da olumlu etki sağlayacaktır.

Tüp bebek tedavisinde merkez seçimi niçin bu kadar önemlidir?

Tedavi başarısı sadece kanda gebelik testinde pozitif değer saptanması değildir. Başarılı bir tedavide ölçüt, eve canlı bebek götürebilmek olmalıdır. Test sonucunuz pozitif çıktıktan sonra; gebelik kesesinin görülmesi, kalp atımının görülmesi, ardından sizin sağlık durumunuza özgü gebelik takibinizin yapılabileceği koşulları sağlayacak merkezleri seçmeniz mantıklı olacaktır.

Tüp bebek merkezinin asıl olan görevi, embriyo oluşturmak, oluşturulan embriyonun rahime transferini sağlamak, gebelik oluştuktan sonra gebeliğin takibini yapmak ve canlı doğum gerçekleşene kadar bu takipleri devam ettirmektir.

Tüp bebek tedavi merkezi seçiminde hastaların araştırması gereken diğer önemli hususlar şunlardır;

 • Embriyo geliştirme ve embriyo dondurma yönteminde başarılı merkez seçilmelidir. Donmuş embriyoyu çözme başarısı ve bu şekilde elde edilen gebelik oranları sorgulanmalıdır.
 • Merkezdeki personelin tecrübeleri ve iş deneyimleri araştırılmalıdır. Daha önceki dönemde tedavisini gerçekleştirdikleri hastaların referans ve tavsiyeleri de oldukça önemlidir. Tedaviden sorumlu hekim dahil,  tüm merkez personelinin dürüstlüğü, şeffaflığı, hasta mahremiyetine itina ve özen göstermesi, hastanın kendini psikolojik olarak rahat bir ortamda olduğunu hissettirecek ve tedavide başarı şansını arttıracaktır.
 • Tedavi başlanması planlanan merkezin 35 yaş üstü hastalarda ki gebelik oranları sorgulanmalıdır. Bu hasta grubunda kabul edilebilir gebelik oranları sağlayan merkezler tercih edilmelidir.

Tedavi düşünülen merkez ya da hekim; tecrübe, laboratuvarının donanımı, teknik imkan ve olanakları, kaç yıldır faaliyet gösterdiği, rahat ulaşılabilir olup olmadığı ve hasta memnuniyeti açısından mutlaka sorgulanmalıdır.

Tüp  bebek tedavisinde kullanılan tüm tıbbi malzemeler yurtdışından ithal edildiğinden, tedavi maliyeti de buna paralel yüksek olabilmektedir. Tedavi maliyeti çok düşük olduğunda, verilen hizmetinde kalitesinde  düşüş olabileceği unutulmamalıdır. Düşük ücret uygulayan merkezlerden mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.

Bir diğer sorgulanacak konu tüp bebek merkezinin SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) anlaşmasının olup olmadığıdır. SGK anlaşmalı bir merkezde tedavi olduğunuzda, tedavi maliyetinin önemli ölçüde azalabileceğini unutmayınız.
KVKK
KVKK QR Kod