WhatsApp Destek

Laparoskopi nedir?

Paylaş

Laparoskopi nedir?

Endoskop kullanarak karın içi organlarının incelenmesi laparoskopi olarak adlandırılır. Laparoskopik gözlemle karın içindeki organların direkt olarak izlenmesi mümkündür. Bu nedenle laparoskopik direkt gözlemin tanı değeri yüksektir. Ayrıca yardımcı aletler kullanılarak gözlemin yanında belirli operatif uygulamalarda yapılabilmektedir.

 

Endometriyozis , bu yöntemle tanısı konabilecek ve lezyon yayılımı saptanarak evrelemesi yapılabilecek bir patolojidir. Şüpheli durumlarda uygun biyopsi alınması laparoskopi  yöntemiyle uygundur.

 

Laparoskopi Ne zaman Tercih Edilmelidir?

Laparoskopi bu konuda yetişmiş, tecrübeli bir operatörün elinde ve usulüne uygun olarak yapılırsa güvenilir olur. Laparoskopi tıbbi olarak genel durumu operasyona elverişli olan hastalarda güvenle yapılarak ,hastalara önemli ölçüde  tanı ve tedavi şansı vermektedir. Günümüzde açık cerrahinin yerini almıştır. Daha iyi hasta uyumu ve operasyon sonrası günlük aktiviteye dönüş süresinin kısalması nedeniyle durumu elverişli olan hastalarda yeterli doktor deneyimi varlığında ilk tercih edilen yöntem olmuştur.

 

Laparoskopinin Tercih Edilmemesi Gereken Durumlar Nelerdir?

 

Hastayı ilgilendiren tıbbi riskler varlığı; anestezi , kalp-akciğer rahatsızlığı, kanama bozukluğu gibi durumlarda açık ameliyatlarda olduğu gibi dikkatli davranmak gerekmektedir. Çok sayıda ya da büyük miyomu  olan hastalarda , rahim – yumurtalık kanseri durumlarında ise tercih edilen yine açık cerrahidir.

 

Laparoskopik Operasyonlar Nasıl Yapılır?

 

Laparoskopinin avantajı cilde açılan yaklaşık 1 cm uzunluğunda 2-3 kesi olması, hastanın işlem sonrası daha az ağrı duyması, hastanede kalış süresinin azalması, günlük aktivitesine daha çabuk dönebilmesidir. Operasyon ameliyathanede steril koşullar altında yapılır ve operasyonun ciddiyeti açık cerrahi ile aynıdır.

 

Jinekolojide Laparoskopi Endikasyonları Nelerdir ?

 

– Tanısal

• İnfertilitede  tüplere, yumurtalığa ve rahime yönelik faktörlerin incelenmesi

• Endometriyozis ( çikolata kisti ) hastalığının tanısı

• Uzun süreli kasık ve karın ağrısı sebeplerinin belirlenmesi

• Karın içi tumoral kitlelerin değerlendirilmesi

 

– Operatif

• Karın içi yapışıklıkların açılması

• Dış gebelik tedavisi

• Endometriyozis tedavisi

• Fertiliteyi sağlamaya yönelik cerrahi girişimler

• Tanı amaçlı biyopsi alınması

• Kordon bağlanması

 

– Medikal ya da cerrahi tedavi sonrası ikincil bakış

• İlaç tedavisi sonrası düzelmeyen endometriyozis

• İltihabi hastalıklar sonrası oluşan yapışıklıkların açılması

 

– Diğer endoskopik yöntemlerle kombine uygulama

• Rahim anormalliği durumunda histeroskopi ile kullanımı

 

Laparoskopinin Komplikasyonları Nelerdir?

Her cerrahi operasyonda olduğu gibi laparoskopik girişimler sırasında da komplikasyonlar olabilmektedir. Trokar ve kanül uygulaması sırasında karın duvarında kanama, barsak , mide, mesane gibi içi boşluklu organların zedelenmesi, planlanan cerrahinin teknik açıdan uygulamasındaki zorluk nedeniyle açık cerrahiye dönme olasılığı, yara yeri enfeksiyonu gibi komplikasyonlar olabilmektedir.

 

Tanısal & Operatif Laparoskopi

 

Tanısal Laparoskopi

 

Tanısal laparoskopi , öyküsünde mevcut hastalığı açıklayabilecek fizik muayene ya da laboratuar bulguları olmayan hastaların daha ileri tetkik edilmesi amacıyla yapılan endoskopik incelemedir. Kısırlığı açıklayabilecek bir bulgu olmadığında rahim çevresi yapışıklıkların ve endometriozun varlığını göstermek, tüplerin açıklığını değerlendirmek; uzun süreli kasık ağrısı ya da ağrılı adet görme gibi hayat kalitesini düşüren durumlarda ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların kesin tanısında laparoskopiden yararlanılabilir.

 

Operatif Laparoskopi

Yapılan tetkiklerde organik bir bozukluğu olan hastanın tedavisi için laparoskopiden yararlanılabilir.

 

• Over kist aspirasyonu ve rezeksiyonu: Over kistlerinin değerlendirilmesi için seçilmiş olgularda kist aspirasyonu yapılabilir. Operatörün kist görünümü hakkında deneyimli olması ve natürü yönünden emin olduğu kistlerde bu uygulamayı yapması, onun dışında şüpheli olan kistlerde ise aspirasyondan kaçınması gerekmektedir.

• Laparoskopik biyopsi: Laparoskopik yolla over, periton yüzeyi ve çevre dokulardan biyopsi alınabilir.

• Laparoskopik elektro-cerrahi: Laparoskopik olarak uygun araçlar ile elektrik akımının yok edici etkisi kullanılarak kanamaların durdurulması, yapışıklıkların kesilmesi, kist duvarının delinmesi sağlanabilir.

• Laparoskopik kesi ve lizizler: Pelvik yapışıklıkların kesilmesi, kronik kasık ağrısında sakrouterin ligamentin kesilmesi gibi işlemler için laparoskopiden yararlanılabilir.

• Laparoskopik tüp ligasyonu: Doğum kontrolü için kadın fertilitesi laparoskopi altında ligasyon ile kontrol edilebilir. İşlem kısa süreli olup başarı şansı oldukça yüksektir.

• Ektopik gebelik tedavisi: Operatif laparoskopi sayesinde ektopik yerleşim gösteren gebelik materyali temizlenebilir. Ektopik materyalin eksizyonu ve sonrasında materyalin ufak parçalara ayrılarak dışarı çıkartılması sağlanır.

• Laparoskopik myom cerrahisi : Myomlar kadınlarda en sık gözlenen selim tümoral oluşumlardır. Boyutları ve bulundukları yere göre farklı semptomlara yol açarlar. Kasık ve karın ağrısı, anormal uterin kanama, tekrarlayan düşük ya da üriner sisteme yaptıkları bası nedeniyle renal fonksiyon bozuklukları olabilir. Subseröz ya da intraligamenter yerleşim gösteren myomlar laparoskopi ile eksize edilebilirler. İntramural ya da kaviteye bası yapan büyük çaplı myomlar ise açık cerrahi ile alınabilir. Rahim içerisinde bulunanlar ise histeroskopik olarak rezeke edilebilirler.

• Laparoskopik endometriyoziz cerrahisi: Kadın popülasyonunun genel olarak %8inde endometriozis görülür. Laparoskopinin endometriyozis başlığı altındaki yeri 3 ayrı kısımda incelenmektedir.

* Laparoskopik gözlem ve gözlemin değerlendirilmesi (evreleme). Endometriozis için laparoskopide tüm pelvik periton yüzeyleri dikkatlice incelenmelidir. Endometriyotik odakların yaygınlık derecesi belirlenir.

* Operatif laparoskopi; endometriyotik odakların unipolar ya da bipolar elektrokoterizasyonu, çok dens olmayan adezyonların lizisleri, ufak endometriyozis kistlerinin aspirasyonları, ağrı tedavisi için uterosakral ligamentin kesilmesi amaçlanır.

* Tedavinin değerlendirilmesinde ikincil bakış için laparoskopiden yararlanılabilir.
KVKK
KVKK QR Kod