WhatsApp Destek

Laparoskopik Cerrahinin Karın İçi Yapışıklıkların Tedavisinde ki Yeri ve Önemi Karın İçi Yapışıklık Nedir

Paylaş

Laparoskopik Cerrahinin Karın İçi Yapışıklıkların Tedavisinde ki Yeri ve Önemi

Karın İçi Yapışıklık Nedir?

Karın bölgesi; enfeksiyon, endometriozis veya daha önce geçirilen ameliyatlar sebebiyle hasar gördüğünde, yapışıklıklar (adezyonlar) oluşabilir. Yapışıklıklar, karındaki organlar (rahim, tüpler = yumurta kanalları, yumurtalıklar veya bağırsaklar) arasında ya da karın duvarı ile karın içi organlar arasında oluşan dokulardır. Yapışıklıklar, bulundukları yerlere göre, hamile kalmayı güçleştirebilir veya bağırsak tıkanması ve ağrıya sebep olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastalarda yapışıklıklardan (Adezyonlardan) şüphelenilmelidir. Yapışıklıkların teşhis ve tedavisinde laparoskopik ameliyat, öncelikli tercih edilmesi gereken tedavi yöntemidir.

Karın İçi Yapışıklıkların Sebebi Nedir?

Yapışıklıklara yol açan hastalık ve enfeksiyonlar:

 • Endometriozis (rahim içi duvar  dokusunun, karnın alt bölgesine yerleşmesi),
 • Divertikülit (bağırsak enfeksiyonu),
 • Apandisit,
 • Koleksistit (safrakesesi enfeksiyonu),
 • Pelvik enfeksiyon hastalıkları (genellikle cinsel yolla buluşan hastalıklar sonucu).
 • Geçirilmiş eski ameliyatlar da yapışıklıklara yol açabilir. Daha önceden uygulanmış olan her ameliyat, yapışıklık oluşma ihtimalini arttırsa da, geleneksel, yani açık ameliyatlar, laparoskopi gibi kapalı ameliyatlara göre, yapışıklıklara daha çok neden olabilmektedirler. Kapalı ameliyat yapan cerrah, daha küçük açıklıklar açarak, karın boşluğunu ve iç organları kamera yardımı ile gördüğünden, daha az doku hasarına yol açar. Bazı kişilerin vücutları, anne-babalarından geçen genetik özelliklerden dolayı, yapışıklık oluşumuna daha yatkın olabilmektedir.

Karın İçi Yapışıklıkların Neden Olduğu Sorunlar Nelerdir?

1.Kısırlık (İnfertilite) ve Hamilelik Sorunları:

Kadınların yumurtalıklarında ve tüplerinde (yumurtalık kanallarında) oluşan yapışıklıklar kısırlığa yol açabilir. Tüplerin (Yumurtalık kanalları) içinde veya etrafında yapışıklık olan kadınlarda dış (ektopik) gebelik, yani rahim dışında oluşan hamilelik, riski daha fazladır.

Rahim içinde oluşan yapışıklıklar, kısırlık ve tekrarlayan düşüklere yol açabilir. Bu tip yapışıklıklara Asherman Sendromu denir.

2.Bağırsak Tıkanmaları:

İnce bağırsak yapışıklıkları, bağırsakları kısmen veya tamamen tıkayabilir. Genelde, kanser dışında, bağırsak tıkanmalarının en yaygın sebebi karın içi yapışıklıklardır.

3.Kasık ve Karın Ağrısı:

Yapışıklıklar, eğer organları normal yerlerinden oynatmışlarsa veya anormal bir pozisyona neden olmuşlarsa, karın ve kasık bölgelerinde ağrıya neden olabilirler.

Karın İçi Yapışıklıların Tedavisinde Seçenekler Nelerdir? Karın içi Yapışıklıların Tedavisinde Laparoskopinin Yeri ve Önemi Nedir?

Karın içi yapışıklığın tedavisindeki seçenekler nelerdir?

Karın içi yapışıklığı olan hastaların tedavisinde, ilk etapta, ameliyat dışı yöntemler kullanılması tercih edilmektedir. Ancak bazı hastalar da ise cerrahi işlem kaçınılmaz olmaktadır. Çünkü akut atak geçirmiş olan hastalar da tıkanıklığa sebep olan bantlar ya da yapışıklık durumları, mutlaka cerrahi yöntemi ile temizlenmesi gerekmektedir.

Karın içi yapışıklığın tedavisin de kullanılan laparaskopik ameliyatların yararları nelerdir?

Genel olarak karın içi yapışıklığın tedavisin de ilk olarak tercih edilen yöntem, laparaskopik cerrahidir. Laparaskopik adezyolizis (Laparoskopik ameliyat ile yapışıklıkların açılması), çoğunlukla karın içi yapışıklık ve bantların laparoskopik cerrahi yöntem ile temizlenmesine verilen isimdir.

Laparaskopik cerrahinin avantajları kısaca şunlardır:

 • Genellikle karın içi yapışıklıkları temizlemek için yapılan ameliyatlardır. Ancak bu ameliyatların kendileri de yeni bir yapışıklığa neden olabilmektedir.
 • Özellikle laparaskopi yönteminde ciltte ki kesinin daha küçük olması, kapalı bir ameliyat ortamında  karın iç zarının (Parietal Periton) kurumaması, karın içerisine eldiven ya da gazlı bez tarzın da yabancı cisimlerin temasının olmaması nedeni ile karın içi yapışıklık oluşma olasılığı daha azdır.
 • İşlemler sadece laparaskopik cerrahi ile uygulandığında, hasta da yeni bir karın içi yapışıklığın oluşma riski açık ameliyata göre daha azdır.
 • Hastanın sindirim sistemi faaliyetleri (Barsak hareketleri) laparaskopik ameliyat sonrasın da daha hızlı olarak geri dönmektedir. Hastaların ağızdan sıvı ve gıda alımı laparoskopik ameliyatlardan sonra daha erken başlamaktadır. Bu sayede yeni bir karın içi yapışıklık olma ihtimalinin daha azalmaktadır. Bu durum hem hasta hem de hekim tarafından özellikle arzu edilen bir durumdur.
 • Laparaskopik cerrahi, estetik açıdan, hasta tarafından daha  kabul edilebilir bir cerrahi yöntemdir.
 • Laparaskopik cerrahi sonrasında hasta tarafından daha az ağrı hissedilmektedir.
 • Genel olarak karın içi yapışıklık tedavisinde, laparaskopik cerrahi yöntem hastaların tedavisi açısından daha başarılıdır.KVKK
KVKK QR Kod